Политика за поверителност на сайт WWW.SILISTRA.ONLINE

 

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влизе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Сайт silistra.online отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено електронни данни, доколкото са необходими за предоставянето на извършваните услуги. Ведно с това ги пази отговорно и законосъобразно.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

Наименование „АРТ МУЛТИМЕДИА – ЛЮБА ИВАНОВА“ ЕТ
ЕИК/БУЛСТАТ: 205546140
Седалище и адрес на управление: гр.Силистра, ул.“Москва“ 59
E-mail: silistra.online@abv.bg
Телефон.: 0899 77 00 13
 

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

3.1. Фирмата събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на хостинг услуги и регистрация на домейни. Вашите данни се използват като ползватели на нашите услуги за: контактуване с вас чрез имейл система или телефонни разговори създаване на интернет профил в системата ни за обслужване на клиенти осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система регистрация на домейн имена информационни или съобщения за промени в услугите предлагане на подходящи за Вас оферти за заявени услуги

3.2. Фирмата спазва нужните принципи при обработката на Вашите лични данни: минимум на събираните данни; законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3.3. Фирмата извършва следните операции с личните данни за цели: създаване на профил в сайта – целта на тази операция е свързване на вашите данни с използваната услуга и възможност да управлявате съдържанието на услугата през административен панел – регистрация на фирма или обява.

3.4. Фирмата обработва следните лични данни и информация:

Данни: Ваши фирмени или персонални данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, интернет страница и други). Цел, за която се събират данните: а) Регистрация на потребител; б) Осъществяване на връзка с потребителя в) Друго.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които се обработват: При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, се събират данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл.6, ал.1, б. (б) на GDPR.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на личен или фирмен сайт.

Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. (б) GDPR.

3.5. Фирмата не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3.6. Личните данни са събрани от фирмата от потребителите, за които се отнасят.

3.7. Фирмата не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

IV. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1. Фирмата съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или период, равен на ползваната услуга. След изтичането на този срок полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

4.2. Фирмата Ви уведомява в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора или друго.

4.3. Фирмата съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

V. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

5.1. Фирмата Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трета страна или международни организации, които участват в процеса на предоставените услуги – регистрация на домейни и хостинг услуги.

 

VI. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

6.1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

6.2. Фирмата може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

6.3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

VII. ПРАВО НА ДОСТЪП

7.1. Вие имате право да изискате и получите от фирмата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

7.2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

7.3. Фирмата Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 

VIII. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ

8.1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до фирмата.

8.2. Вие имате правото да поискате от фирмата изтриване на свързаните с Вас лични данни, а фирмата има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– Вие сте оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

8.3. Фирмата не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за регистрация на използвани услуги като домейн име и хостинг пространство;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено по закон; данните, които има законово задължение да съхранява.

8.4. За да упражните правото си на „изтриване“, Вие следва да подадете писмено или електронно искане, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

IX. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕНОСИМОСТ

9.1. Вие имате право да изискате от фирмата да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

– оспорите точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на фирмата имат преимущество пред Вашите интереси.

9.2. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на фирмата, чрез премахването им директно през Вашия профил или с искане по имейл.

9.3. Вие можете да поискате от фирмата директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

X. ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Вие можете да поискате от фирмата да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

10.2. Фирмата запазва правото си да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

XI. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

11.1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

12.1. Ако фирмата установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

12.2. Фирмата не е задължена да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

XIII. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

13.1. За извършване на регистрация на домейн в или извън областта .БГ и след подадена заявка от Ваша страна, фирмата предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни за целите на регистрацията на заявения домейн.

13.2. За предоставяне на хостинг услуга или услуга за изработване на уеб сайт.

 

XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. В случай на нарушаване правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №2

Данни за кореспонденция: гр.София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

14.2. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

14.3. Фирмата действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

14.4. Фирмата няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай фирмата няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени.

 

XV. КАКВИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ СМЕ ПРЕДПРИЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪХРАНЯВАМЕ В НАШИЯ САЙТ?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашия сайт, е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Всички форми на комуникация са защитени с протокол https.

 
 

Последно обновена на 07.05.2019 г. в www.silistra.online