ОП ПАЗАРИ И ПАРКИНГИ

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 1
 • 2
 • 3

Място Category: Пазари и паркинги и ТЪРГОВИЯ

 • Profile

  Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” е създадено с Решение №496, взето на заседание с Протокол №16 от 11.02.2005 г. на Общински съвет – Силистра, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост.

  СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

   

  Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” е създадено с Решение №496, взето на заседание с Протокол №16 от 11.02.2005 г. на Общински съвет – Силистра, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост.

   

  Седалището и адреса на управление е гр.Силистра, ул.„Шар планина” №2.

   

  Предприятието е специализирано звено на общината по управление, експлоатация и поддържане на общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на Община Силистра или от извънбюджетни сметки и фондове.

  Предприятието не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Община Силистра съобразно Закона за общинската собственост и в съответствие със заложените в годишния бюджет на общината бюджетни средства за неговата издръжка.

  Предприятието е с предмет на дейност „Управление и поддържане на общински пазари, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.

   

  ЗА СИНЯТА ЗОНА

   

  От 2014 година в централната част на град Силистра е обособена платена зона за кратковременно паркиране:

   

  •  Работното време е всеки делничен ден от 08:30 ч. до 17:30 часа.
  •  Синята зона е за леки автомобили, автобуси до 12 седящи места и товарни автомобили с с допустимо тегло до 3,5 тона.
  •  Билетите се продават от паркинг работник във всеки от секторите на Синята зона.
  •  Цената за един час престой е 1 лв. Заплащане може да се направи и с SMS на номер 1386 с кратко съобщение
  •  Гражданите могат да закупят и карта, която ще им осигури всекидневен достъп до паркомясто.
  •  Времето, за което се използват паркингите в платен режим, е не повече от 3 последователни часа.
  •  Автомобили, които са с надвишено или незаплатено време на престой, ще бъдат принудително задържани със скоба.
 • Photos
 • Map

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Reviews